The Collection

Trước đến giờ, mấy thứ kiểu như ngôn ngữ các loài hoa gì gì đó không phải là cái mình để ý đến. Ngẫu nhiên sẽ đọc được chỗ này chút chỗ kia chút, nhưng mình không mấy khi chủ động tìm hiểu về nó cả. Trần đời phải có đến mấy ngàn loài hoa, đừng nói tới ý nghĩa, tên của nó là gì đây lắm khi còn chả nhớ nổi nữa là. Quá phức tạp, quá phức tạp rồi.
Nhưng thôi, nhân lúc rảnh rỗi, cũng là để thể hiện đây rất sâu sắc, đây biết rất nhiều thứ linh ta linh tinh chẳng đâu vào đâu, em đây xin viết một chút chia sẻ với mấy mẹ vài cảm nghĩ về mấy loài hoa, coi như dăm ba câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s